ក្រុមហ៊ុន Toyota ត្រូវបាន Hack ដោយទិន្នន័យរបស់អតិថិជន ៣.១ លាននាក់ត្រូវបានបែកធ្លាយលើ Online

0

ក្រុមហ៊ុន Toyota បានកកស្ទះបណ្តាញ Network នៅសាខាធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានរងការខូចខាតដោយពួក Hacker ដែលមិនស្គាល់ ហើយពួកគេទទួលបានការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅលើបណ្តាញដែលក្រុមហ៊ុនបានរក្សាទុក Hack ទិន្នន័យរបស់អតិថិជនជិត ៣ លាននាក់។

ក្រុមហ៊ុន Toyota Motor Corporation គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តធំទីពីរនៅលើពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនដែលផលិតរថយន្តបានជាង ១០ លានគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ។ឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្តាញសាខាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុន ដោយឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធើណែតបានចូលដំណើរការម៉ាស៊ីន Server ហើយពួកគេប្រហែលជាបានបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនចំនួន ៣,១ លាននាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីន Server ដែលប្រើមិនមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតកាតឥណទានឬពន្ធឡើយ ប៉ុន្តែព័ត៌មានផ្សេងៗបានលេចធ្លាយតាមអ៊ីនធឺណិត។ក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់អ្វីនៅឡើយអំពីវិធីដែលអ្នកវាយប្រហារប្រើដើម្បីចូលក្នុងបណ្តាញរបស់ខ្លួនហើយមិនច្បាស់ថាអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាបាននិយាយថា “យើងមិនបានបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាព័ត៌មានអតិថិជនបានលេចធ្លាយនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តធ្វើការស្ទាបស្ទង់លម្អិតដែលដាក់អាទិភាពសំខាន់លើសុវត្ថិភាពអតិថិជន” ។”យើងសុំទោសចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានប្រើប្រាស់រថយន្ត Toyota និងរថយន្ត Lexus សម្រាប់ការព្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយនេះ” ។

ប្រភព ៖

https://gbhackers.com/toyota-hacked-hackers-leaked-3-1-million-customers-sensitive-information-online/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here