អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ឥឡូវនេះត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណាអាច Follow ពួកគេបាន

0

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វេសប៊ុកទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកច្រើនពេក អ្នកនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលយើងប្រាប់អ្នកថាចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ កម្មវិធី Instagram ចង់ដឹងថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទិន្នន័យនេះត្រូវបានទាមទារនៅពេលបង្កើតគណនីថ្មី។ Instagram និយាយថាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនអំពាវនាវឱ្យម្ចាស់គណនីមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ ១៣ ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន។ តាមរយៈការស្នើសុំថ្ងៃកំណើតរបស់ម្ចាស់គណនីថ្មី Instagram អាចធ្វើឱ្យប្រាកដថាគ្មាននរណាម្នាក់មិនទាន់គ្រប់អាយុមានគណនីទេ។

Instagram ក៏និយាយផងដែរថាវានឹង“ជួយយើងក្នុងការរក្សាយុវជនអោយមានសុវត្ថិភាព និងផ្តល់បទពិសោធន៍ដែលសមស្របនឹងអាយុកាន់តែច្រើន” ។ ជាការពិតណាស់ថ្ងៃកំណើតអាចត្រូវបានក្លែងបន្លំហើយនេះមិនរារាំងមនុស្សចាស់ពីការបង្កើតគណនីសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបើកគណនី Instagram ថ្មី និងផ្តល់ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកសមាជិកដទៃទៀតនឹងមិនអាចមើលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកបានទេ។ អ្នកនឹងអាចរកឃើញនៅពេលមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងគណនី Instagram របស់អ្នក ថ្ងៃខួបកំណើតដែលចុះបញ្ជីនៅលើហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើ Instagram ហើយម្តងទៀតមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលវាបាន។ ហើយប្រសិនបើមានហេតុផលខ្លះអ្នកត្រូវកែសម្រួលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកនៅលើហ្វេសប៊ុក ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកនៅលើ Instagram ក៏នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកែប្រែនេះផងដែរ។

Instagram បញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគម្រោងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានថ្ងៃកំណើតក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដើម្បីផ្តល់“ បទពិសោធន៍កាន់តែសមស្រប” រួមទាំងណែនាំដល់សមាជិកក្មេងៗនូវការគ្រប់គ្រងភាពឯកជនមួយចំនួនដែលពួកគេគួរប្រើប្រាស់ និងបង្រៀនពួកគេអំពីការគ្រប់គ្រងគណនី។ Instagram និយាយនៅលើការសរសេរក្នុងប្លុកថា“ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់យើងដើម្បីធានាថា Instagram នៅតែជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង”។ Instagram ក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសំរេចថាអ្នកណាអាចផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅអ្នក។ ក្រោមការគ្រប់គ្រងសារអ្នកនឹងអាចជ្រើសរើសជម្រើសដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានសំណើរសារថ្មីពីមនុស្សគ្រប់គ្នាលើកលែងតែអ្នកដែលអ្នកបានរារាំងហើយមានតែអ្នកដែលអ្នកfollow ប៉ុណ្ណោះ។

ជាមួយនឹងការកំណត់ដែលបានជ្រើសរើសចុងក្រោយ អ្នកនឹងមិនទទួលបានការស្នើសុំសារថ្មី និងការឆ្លើយតបរឿងពីមនុស្សដែលអ្នកមិនfollowទេ។ អ្នកដែលអ្នកមិនfollow និងមិនរារាំងនឹងដឹងថាអ្នកមិនទទួលយកសារពីមនុស្សគ្រប់គ្នា។អ្នកក៏អាចកំណត់ថាអ្នកណាអាច follow គណនី Instagram របស់អ្នកបានដែរ។ ជ្រើសរើសEveryone ហើយគណនីរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបន្ថែមដោយសមាជិក Instagram ណាមួយលើកលែងតែអ្នកដែលអ្នកបានរារាំង។ ជ្រើសរើស Only People You Follow ហើយមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់មិនអាចតាមដានគណនី Instagram របស់អ្នកបានទេ។ អ្នកដែលអ្នកមិនfollow និងមិនបានរារាំងនឹងដឹងថាអ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមអ្នកទៅក្រុមទេប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមធ្វើ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here