ប្រទេស​ចិន​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ឆ្លង​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​ចំនួន ១៤ ករណី

0

អាជ្ញាធរ​សុខាភិបាល​ជាតិ​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ថា​ប្រទេស​ចិន​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ថ្មី​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ចំនួន ១៤ ករណី​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ (ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា) បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង ១៥ ករណី​ដែល​បានប្រកាស​មួយថ្ងៃ​មុននេះ។

គណៈកម្មការ​សុខភាព​ជាតិ​បាន​និយាយ​នៅក្នុង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ថា​ករណី​ថ្មី​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​នាំចូល​ការឆ្លង​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្នកដំណើរ​មកពី​បរទេស។ ចំនួន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ដែល​ប្រទេស​ចិន​មិនបាន​ចាត់ថ្នាក់​ជា​អ្នកជំងឺ​ដែលមាន​ការបញ្ជា​ក់ថា​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ ១៩ បាន​ធ្លាក់ចុះ​ត្រឹម ២៦ នាក់​មកពី ៣០នាក់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​មុននេះ។

ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ -១៩ ដែល​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិនដីគោក​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ចំនួន ៨៥.៣៥១ នាក់​ខណៈ​ចំនួន​អ្នកស្លាប់​សរុប​នៅតែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ​គឺមាន​ចំនួន ៤.៦៣៤ នាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here