ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរាយការណ៍ករណីកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៨៦២ ករណី និងការស្លាប់ថ្មីចំនួន ៣ ករណី

0

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៨៦២ ករណី កាលពីថ្ងៃអង្គារ (២០ តុលា) ដែលបានកើនឡើងសរុបនៅក្នុងប្រទេសដល់ ២២.២២៥ នាក់។ វាជាថ្ងៃទីបួនជាប់គ្នាដែលចំនួនប្រចាំថ្ងៃបានលើសពី 800 នាក់។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Noor Hisham Abdullah អគ្គនាយកសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាមានករណីសកម្ម ៧.៦៨១ ករណីដែលមានសក្តានុពលឆ្លង។ វេជ្ជបណ្ឌិត Noor Hisham បាននិយាយថាការស្លាប់ថ្មី ៣ នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរនៅតំបន់ Sabah ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងដល់ ១៩៣ នាក់។

វាក៏មានការជាសះស្បើយចំនួន ៦៣៤ ដែលបានកត់ត្រាកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ។ ប្រជាជនសរុបចំនួន ១៤.៣៥១ នាក់បានជាសះស្បើយ ឬស្មើនឹង ៦៤,៦ ភាគរយនៃចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Noor Hisham បានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនករណីដែលបានរកឃើញនៅសាបាមានចំនួន ៤៣៣ ករណី កេតដា (១០៩ ករណី) សេឡេន័រ (៧៧ ករណី) ដែនដីសហព័ន្ធឡាបួន (១០ ករណី) ណឺហ្គីសេបីឡាន (២ ករណី) ចហ័រ (១ ករណី) ប៉ាហាង (មួយករណី) និង Terengganu ( ១ ករណី)” ។ ករណីថ្មីចំនួន ៨៦២ ករណីគឺជាករណីនាំចូល – មួយករណីជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអេហ្ស៊ីប និង ១ ករណីទៀតមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here