វា​មាន​ការឆ្លង​ថ្មី​កូ​វីដ ១៩ ចំនួន ៧ ករណី​នៅក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី

0

ក្រសួងសុខាភិបាល (MOH) បាន​និយាយ​នៅក្នុង​របាយការណ៍​ព័ត៌មាន​បឋម​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់ខ្លួន​ថា ករណី​ថ្មី​នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ ១៩ គឺមាន​ចំនួន ៧ ករណី​ត្រូវបាន​រាយការណ៍​នៅក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃត្រង់ (៤ វិច្ឆិកា) នេះ ។ វា​មាន​ពីរ​ករណី​ជាការ​ឆ្លងតាម​មូលដ្ឋាន​និង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្នកស្នាក់នៅ​ក្នុង​អន្តេវាសិកដ្ឋាន។

ករណី​ចំនួន ៥ ទៀត​ដែល​នៅ​សេសសល់​គឺ​ការឆ្លង​ដែលជា​ករណី​នាំចូល។ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​និយាយថា​ពួកគេ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​គេ​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ស្នាក់​នៅផ្ទះ​នៅពេល​ពួកគេ​មកដល់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី។ វា​នៅ​មិនមាន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​នៅក្នុង​សហគមន៍​ទេ។ការឆ្លង​ថ្មី​នាំឱ្យមាន​ករណី​ឆ្លង​នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ ១៩ នៅ​សិង្ហ​បុរី​មាន​ចំនួន ៥៨.០៣៦ ករណី។ ក្រសួង​បាន​និយាយថា​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​ករណី​ថ្មី​នឹងត្រូវ​ចេញផ្សាយ​នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here