អង្គការសហប្រជាជាតិ កំណត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងលេវីននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាអង្គការភេរវករពិភពលោក

0

ក្រុម​ភេរវករ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​របស់​ក្រុម​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​អ៊ីរ៉ាក់ និងឡឺវ៉ង់ នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ (ISIL-SEA) ត្រូវ​បាន​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ចាត់​តាំង​ជា​អង្គការ​ភេរវករ​ពិភពលោក។ ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ១២៦៧ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅអ៊ីរ៉ាក់ និងលេវីន (Levant) និងគណៈកម្មាធិការទណ្ឌកម្មក្រុមអាល់កៃដា (Al-Qaida) បានដាក់បន្ថែមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងលេវីន នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចូលក្នុងបញ្ជីចាត់តាំងកាលពីសប្តាហ៍មុន ដោយត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរ និងការហាមឃាត់អាវុធ ។ សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្នែកនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាស៊ីបូព៌ា និង Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ “តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ Isnilon Hapilon ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានស្លាប់ហើយ” ហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងលេវីន ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមអាល់កៃដានៅអ៊ីរ៉ាក់។ Hapilon គឺជាមេដឹកនាំក្រុមអាបូសាយ៉ាហ្វ ដែលជាក្រុមមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ហើយត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។ គណៈកម្មាធិការ១២៦៧ មានសមាជិកទាំង ១៥នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយការឯកភាពគ្នា។ គណៈកម្មាធិការនេះ រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន          ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល និងអង្គភាពដែលបានកំណត់តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការចុះបញ្ជីដែលមានចែងក្នុងដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធ និងធ្វើការពិនិត្យតាមកាលកំណត់ និងតាមឯកទេសនៃការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្ម ISIL និងអាល់កៃដា នេះ​បើ​តាម​គេហទំព័ររបស់​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា គណៈកម្មាធិការបានបន្ថែមក្រុមភេរវករដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ាគីស្ថានគឺលោក Abdul Rehman Makki អនុប្រធានរបស់ Lashkar-e-Taiba ចូលក្នុងបញ្ជីចាត់តាំងភេរវករ។ PTI YAS GRS GRS ពត៌មាននេះមិនត្រូវបានកែសម្រួលដោយបុគ្គលិក The Telegraph Online និងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយពីមតិព័ត៌មានសហជីព។

អ្នកប្រែសម្រួល៖ ងួន ណារិទ្ធ

ប្រភពព័ត៌មានពី The Telegraph India  ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ៣០  ខែមករា  ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here