ទីក្រុងប៊ែលភឺរ៖ ក្រុមដោះគ្រាប់បែកបានហៅដូចជាគ្រាប់បែកដៃដែលរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះ

0

អ្នកជំនាញផ្នែក​​បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក ​បាន​ដោះ​គ្រាប់បែកដៃ​មួយ​គ្រាប់នៅទីតាំង​មួយកន្លែងនៅឌឺប៊ីសៀ។

នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីប៉ូលិសបានទទួលដំណឹង បន្ទាប់ពីមានការរកឃើញឧបករណ៍បំផ្ទុះ នៅឯទីតាំង មួយកន្លែង នៅ ផ្លូវឃីងទីក្រុងប៊ែលភឺរ។

ក្រុមមន្ត្រី​​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រុម​កម្ចាត់​យុទ្ធភណ្ឌ​ជាតិ​ផ្ទុះ បានបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍បំផ្ទុះនោះមានសុវត្ថិភាពហើយ ហើយ គេ បាន យកវាចេញតាំងពីពេលនោះ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ប៉ូលិសក៏បាននិយាយទៀតថា មិនមានការចាំបាច់ជម្លៀសពីទីតាំងណាមួយឡើយ និងតំបន់ នេះត្រូវ បានប្រកាសថាមានសុវត្ថិភាពតាំងពីពេលនោះមកផងដែរ៕

ប្រភព: BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here