កម្លាំងទ័ពបន្តប្រតិបត្តិការថ្មើជើងនៅក្នុងតំបន់ហ្កាហ្សាស្ទ្រីប

0

ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល៖ រូបថតមួយសន្លឹកបញ្ចេញដោយកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ បង្ហាញពីកម្លាំងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបន្តប្រតិបត្តិការថ្មើជើងនៅក្នុងតំបន់ហ្កហ្សាស្ទ្រីប៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here