មនុស្សកាន់ទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងជម្លោះអ៊ីស្រាអែល និងប៉ាឡេស្ទីន

0

រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន៖ មនុស្សជាច្រើននាក់បានចូលរួមកាន់ទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ ក្នុងជម្លោះរវាងកម្លាំងប៉ាឡេស្ទីន និងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែល នៅទីក្រុង ខាន យូនីស ភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្កាហ្សាស្ទ្រីប នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here