ហេតុការណ៍ផ្ទុះសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ និងបង្ករបួសមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត

0

ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ លោក ម៉ូឡាស់ ម៉ូហាមេដ ហាសហ៊ីម ម៉ាស់ម៉ូដ ប្រធានប៉ូលិសស្រុកបាននិយាយថា មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ស្លាប់ និងម្នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅស្រុក បូលដាក ស្ពីន នៅខេត្តកានដាហារនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា។

មន្ត្រីបាននិយាយថា ហេតុការណ៍ផ្ទុះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ សារគី ម៉េននៀ នៅរសៀលនេះ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ និងបង្ករបួសដល់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត”។

មន្ត្រីបាននិយាយថា ការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះ ឧប្បត្តិហេតុនេះ៕

ប្រភពព័ត៌មាន Xinhua ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here