កម្លាំងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហេបូឡាម្នាក់

0

ប្រទេសលីបង់៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថា មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហេបូឡាត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់

អ៊ីស្រាអែលទៅលើរថយន្តរបស់គាត់នៅភូមិ ខឺបិត សែម ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់៕

ប្រភព Xinhua ចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here