អ៊ីស្រាអែលបង្ហាញផ្លូវរូងក្រោមដីនៅក្រោមទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃទីក្រុងហ្គាហ្សារបស់ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន

0

ទីក្រុងហ្គាហ្សា៖ យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា ខ្លួនបានរកឃើញផ្លូវរូងក្រោមដីនៅក្រោមទីស្នាក់ការធំរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សា ដោយនិយាយដោះសាថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសប្រើប្រាស់បរិវេណនេះជាបន្ទប់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។

សូមបញ្ជាក់ថា ការបង្ហាញផ្លូវរូងក្រោមដីនេះគូសបង្ហាញពីជំពូកចុងក្រោយក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារស៊ីឈ្នួល ដែលត្រូវបានគេ​ចោទ​ថារួមដៃគ្នា​ជាមួយ​ក្រុម​ហាម៉ាស៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here