ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចង់បានការបោះឆ្នោតក្នុងខែមេសាអំពីសមាជិកភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ

0

អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ប៉ាឡេស្ទីនចង់ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៅចុងខែនេះ លើសំណើចូលជាសមាជិកភាពពេញលេញនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធថា អ៊ីស្រាអែល និងប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមុនសិន។

លោក Riyad Mansour ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា ប្រទេសចំនួន១៤០ បានទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ហើយយើងជឿថាវាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋរបស់យើងក្លាយជាសមាជិកពេញលេញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ៕

ប្រភព AP ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here