អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតព្រុយសែលជាមនុស្សចិត្តល្អ និងឆ្លាតដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនោះឡើយ

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Reuters ចេញផ្សាយថ្ងៃទី​២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦

ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងទីក្រុងព្រុយសែលបានឱ្យដឹងថាបងប្រុសរបស់​​លោក ឈ្មោះ Najim Laachraoui ជាក្មេងចិត្តល្អ និងឆ្លាតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាខាងផ្នែក​អេឡិចត្រូនិក ហើយមិនបានផ្តល់សញ្ញាព្រមាននៃការក្លាយជាជនជ្រុលនិយមមុនពេលបង​ប្រុស​របស់លោកចាកចេញទៅប្រទេសស៊ីរីក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបាននិយាយថា លោក Najim Laachraoui ជាជនជាតិបែលហ្ស៊ិក អាយុ ២៥ឆ្នាំជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់ក្នុងចំនោមអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់​បែក​អត្តឃាតទាំងអស់ក្នុងប្រទេសបែលហ្សិក ហើយ​គ្មា​ននរណាម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថណាមួយរបស់លោក មុនពេលដែលថ្ងៃមួយលោកបានប្រាប់ពួកគេថាលោកបានចាកចេញទៅប្រទេសស៊ីរីជាមួយប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអាយុ ២០ឆ្នាំ ហើយពួកគេបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេមិនមានតម្រុយអ្វីទាល់តែសោះថាតើកត្តាអ្វីដែលអាច​នឹងនាំអោយកូនប្រុសរបស់ពួកគេក្លាយទៅជាជនជ្រុលនិយម។ ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានជូនដំណឹងដល់ប៉ូលីសនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នៅពេលលោក Najim Laachraoui បានប្រាប់ពួកគេថា និងទៅប្រទេសស៊ីរី។

Brussel torrorist 27-03-16Brussel torrorist 27-03-16_1