សហរដ្ធអាមេរិកដាស់តឿនជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Stockholm អោយជៀសឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ការគំរាមកំហែងរបស់ ISIS

0

ប្រភពព័ត៌មាន RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ស្ថានទូតអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Stockholm បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកអោយជៀសឆ្ងាយពីកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើននិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឬការចូលរួមក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាសនា។ ការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍គួរឱ្យភ័យខ្លាចដែលបានប្រកាស់ថារដ្ឋអ៊ីស្លាម (IS អតីត ISIS) អ្នកប្រយុទ្ធជាច្រើនអនុវត្តការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលគោលដៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីស៊ុយអ៊ែត។ “ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណគួរនៅកន្លែងសាធារណៈឬដោយប្រើការដឹកជញ្ជូនធំមួយ។ ត្រូវយល់ដឹងនៃជុំវិញជាបន្ទាន់ និងជៀសវាងនៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើន។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីស្ថានទូតនេះបានឱ្យដឹងថាត្រូវតែអនុវត្តន៍ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកសាសនា និងនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ”។ ស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសស៊ុយអែដត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មមួយដែលមានសក្តានុពលប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មស៊ុយអែត”៕

US 28-04-16