រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ី និងក្រុមឧទ្ទាមយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដិភាពដើម្បីរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Reuters ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូឡុំប៊ី និងក្រុមឧទ្ទាមឆ្វេងនិយម FARC បានព្រមព្រៀងគ្នាលើយន្តការច្បាប់មួយដើម្បីធានាឱ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលបានយល់ព្រមនូវកិច្ចចរចា និងរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើនឹងត្រូវអនុម័តដោយប្រជាជនកូឡុំប៊ីក្នុងការធ្វើប្រជាមតិដែលបានស្នើឡើង។ ភាគីទាំង២ បានចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ា ប្រទេសគុយបា ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមដ៏វែងបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកឡាទីន ដែលមនុស្សរាប់លាននាក់បានផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរស់នៅ និងមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ត្រូវសម្លាប់។ អ្នកធានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពម្នាក់ លោក រ៉ូដូលហ្វូ បេនីតេស បាននិយាយថា គណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ី និងក្រុមឧទ្ទាមឆ្វេងនិយមមានបំណងចង់ប្រកាសថាភាគីទាំង២ ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខគតិយុត្ត និងស្ថិរភាពដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែលនឹងធានាបាននូវសេចក្តីណែនាំឱ្យប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី និងធានាការអនុលោមតាមច្បាប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះ ទាំងច្បាប់ជាតិរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី និងនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ។ គួរបញ្ជាក់ថាថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយត្រូវខកខានក្នុងខែមីនា ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ី ចូអាន់ ម៉ាញ៉ូអែល សាន់តូស បានឱ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសង្ឃឹមថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទ្ទាម FARC នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ៕

Colombia 14-05-16