ការវាយឆ្មក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលី សំលាប់កងរក្សាសន្តិភាពចិន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

0

ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងក្រុម អ៊ីស្លាម ម៉េករ៉េប  Islamic Maghreb បានអះអាងទទួលខុស ចំពោះការវាយប្រហារ នៅលើកន្លែងរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនពីរ នៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលី ដែលជាកន្លែងដែលកងរក្សាសន្តិភាព មកពីប្រទេសចិន  និងជនស៊ីវិលបីនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និ ងមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀត បានរងរបួស។ ក្រសួងការបរទេស ចិនបានឱ្យដឹងថា កងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួន ចំនួនបួនរបស់នាក់ បានរងរបួស  និងបានអំពាវនាវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេត ចូលទៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ  នៅលើមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហ្គាវ ខណៈដែល ប្រទេសនេះបាននិយាយថា ខ្លូនមានកងរក្សាសន្តិភាពឈរជើង នៅប្រទេសអាហ្រ្វិកចំនួន 2400 នាក់។ បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព  និងទីស្នាក់ការ អង្គការសហប្រជាជាតិ បាននិយាយថា ឆ្មាំសន្តិសុខម៉ាលីពីរនាក់  និងអ្នកជំនាញបារាំងម្នាក់  បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារ នៅលើប្រតិបត្ដិការប្រឆាំងនឹងការរុករករ៉ែរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងគ្នា នៅទីក្រុង ហ្គាវ។  អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក បានគីមូន បានសម្តែងការខឹងសម្បារ  នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ ហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការ15 ប្រទេសបានថ្កោលទោស ចំពោះការវាយប្រហារនេះ  និងបានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេត ព្រមទាំងនាំយកជនដៃទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់។
គួរបញ្ជាក់ថា បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសម៉ាលី   បានចាប់ផ្តើម នៅខែមេសា ឆ្នាំ 2013 បន្ទាប់ពីការបំបែកខ្លួនរបស់ក្រុមអាល់កៃដា  និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម  ចាប់ផ្តើមការបះបោរ  នៅភាគខាងជើងតំបន់វាលខ្សាច់មួយនេះ។

01