អាចារ្យអានគម្ពីម្នាក់ជាប់សង្ស័យដឹកនាំភេរវករនៅអាឡឺម៉ង

0

ប្រភពព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦

អាចារ្យអានគម្ពីម្នាក់ជាប់សង្ស័យពីបទដឹកនាំដោយខ្លួនឯងដែលតាំងនាមជាប៉ូលិស Sharia ក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវកាត់ទោសនៅដុសសេលដ័ហ្វ។ កាលពីឆ្នាំ២០១៣ លោក លោវ បាននាំសកម្មជនអ៊ីស្លាម២នាក់ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុមចាវ៉ា។ លោក ស្វិន លោវ អាយុ៣៥ឆ្នាំជាប់ចោទពីបទគាំទ្រក្រុមចាមវាដែលជាក្រុមប្រយុទ្ធឧទាមអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសស៊ីរី។ លោកព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងតែពិចារណានាំយកការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មប្រឆាំងលោក លោវ។ មេធាវីជនជាប់ចោទនិយាយថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនសូមបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់។ ក្នុងដំណើរការកាត់ក្តី តុលាការនឹងកោះហៅសាក្សីចំនួន៤០នាក់ដើម្បីបំភ្លឺក្នុង។ ការកាត់ក្តីនេះនឹងមានដំណើរការរហូតដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧៕

German 07-09-16