ប្រទេសហៃទី៖ ឡានដឹកជំនួយត្រូវព្យុះកំណាច Hurricane បំផ្លាញ

0

ប្រភពព័ត៌មានពី BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ឡានដឹកជំនួយដែលមន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅជាមួយត្រូវព្យុះ Hurricane Matthew បំផ្លាញ និងសម្លាប់មនុស្ស៩០០នាក់។ លោក Ban Ki-moon មានប្រសាសន៍ថាគាត់បានឃើញឧបត្តិហេតុនៅ Les Cayes ហើយលោកសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតទៅហៃទី។ លោកក៏បានប្រញាប់រួសរាន់ទៅប្រទេសនោះដើម្បីធ្វើការបរិច្ចាគបន្ថែម។ ព័ត៌មានផ្លូវការនិយាយថាមានមនុស្សច្រើនជាង ១,៤លាន់នាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌៕

haiti-17-10-16