ជម្លោះនៅស៊ីរី៖ បទឈប់បាញ់គ្នារវាងរុស្ស៊ី និងក្រុមឧទ្ទាមបានចូលជាធរមាន

0

ប្រភពព័ត៌មានពី BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

ការបាញ់គ្នាទូរទាំងប្រទេសរវាងកងកម្លាំងស៊ីរី និងកងកម្លាំងឧទ្ទាមត្រូវបានប្រកាសចូលជាធរមាន។ បទឈប់បាញ់គ្នាដែលមានភាគី រុស្ស៊ី និងទួគីជាអ្នកធានាបានចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ២២:០០នាទីពាក់កណ្តាលយប់ម៉ោងក្នុងស្រុក។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការចូលរួមពីសកម្មជនឧទ្ទាមមួយចំនួនធំ ប៉ុន្តែមិនមានការចូលរួមពីសកម្មជនឧទ្ទាម jihad ដូចជា IS ឬក្រុម Kurd YPG នោះទេ។ ប្រសិនបើមានបទឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានដោះស្រាយនោះការចរចាសន្តិភាពនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេស Kazakhstan ពេញមួយខែ៕