លោក Hafiz Saeed ត្រូវប្រទេស Pakistan ឃាត់ខ្លួនដោយជាប់សង្ស័យថាជាភេរវករវាយប្រហារ

0

ប្រភពព័ត៌មានពី BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧

មន្រ្តីបាគីស្ថានបញ្ជាឲ្យចាប់ឃុំខ្លួនបព្វជិតម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភេវរកម្មនៅក្រុង Mumbai ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដោយការវាយប្រហារនោះសម្លាប់មនុស្សអស់១៦៦នាក់។ លោក Hafiz Saeed ជាបព្វជិតដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុម Lashkar-e-Taiba (LeT) និងអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រាក់ដប់លានដុល្លារក្នុងដៃត្រូវក្រុមសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្រោមផ្ទះក្នុងក្រុង Lahore។ ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោក Hafiz Saeed បានបដិសេធដដែលៗថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីវាយប្រហារនៅក្រុង Mumbai ទេ។ ទាក់ទងនឹងចម្លើយនេះ មន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុង Delhi និង Washington ជឿជាក់ថាលោក Hafiz Saeed ជាអ្នកបាញ់ និងបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សរង្គាល៕