សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល IAEA អំពីការតែងតាំងអគ្គនាយកម្តងទៀត

0

ប្រភពព័ត៌មានពី​ IAEA ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ០៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល IAEA ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Tebogo Seokolo អំពីការតែងតាំងដោយលោកអគ្គនាយក Yukiya Amano៖ ថ្ងៃនេះគណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលតែងតាំងជាថ្មីដោយអគ្គនាយកបច្ចុប្បន្នលោក Yukiya Amano សម្រាប់អាណត្តិថ្មី ៤ឆ្នាំបន្ថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានសេចក្តីសោមនស្ស និងអបអរសាទរក្នុងឱកាសនៃការតែងតាំងជាថ្មីដោយលោក Amano។ ការតែងតាំងនេះ នឹងធ្វើឡើងមុនពេលការធ្វើសន្និសីទទូទៅសម្រាប់ការអនុម័តលើការតែងតាំងនេះនាពេលកំណត់របស់ខ្លូនក្នុងខែកញ្ញា៕