ឧបករណ៍ NightSkies របស់ CIA អាចលួចចូលទូរស័ព្ទ iPhone ដើម្បីគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងខ្លួន

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

WikiLeaks បង្ហាញពីសមត្ថភាពចារកម្មរបស់ប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតហៅកាត់ថា CIA ដែលជ្រៀតចូល និងគ្រប់គ្រងលើទូរស័ព្ទ iPhone តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ NightSkies ដែលឧបករណ៍នេះដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ដែលវាអាចអោយ CIA ធ្វើការតាមដាន និងទាញយកឯកសារពីទូរស័ព្ទ iPhone ណាដែលបានកំណត់គោលដៅ។ ឧបករណ៍ NightSkies ធ្វើការនៅក្នុង background ដែលអាចបញ្ជា និងធ្វើការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ
អាចអនុញ្ញាតឱ្យ CIA ធ្វើការបញ្ជូនឯកសារ​ និងទាញយកឯកសារពីទូរស័ព្ទ iPhone រួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតពី phonebook, text messages, call logs និងប្រតិបត្តិសកម្មភាពនៅលើទូរស័ព្ទ។

ឧបករណ៍ Nightskies បង្កើតឡើងដោយសមាសភាពបីគឺ Implant, Listening Post(LP) និង Post-processing progaram។ Implant ត្រូវបានដំឡើងក្នុងទូរស័ព្ទក្នុងមុខងារមិនឲ្យចាប់បានពីដំណើរការក្នុងការលួចចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ CIA។ Listening Post(LP) ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដូចជាកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទ។ វាអាចធ្វើឲ្យមានរូបរាងពិតដែលអាចរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ Server កុំព្យូទ័ររបស់ CIA​ ហើយវាអាចធ្វើការនៅក្នុង drop box ទៀតផង។ ចំពោះ The post-processing មានមុខងារគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលទទួលបានដោយ Listening Post(LP) ដែលចេញពី Implant ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ។

តាមពិតទៅ CIA បានព្រមានថា អ្នកប្រើប្រាស់មិនបានប្រើកម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងដូចជាកម្មវិធី MobileSafari, MobileMail, MobileMaps ទេ វាក៏មិនអាចក្លាយជាគោលដៅនៃការតាមដានដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here