មើលក្រុងម៉ូស៊ូលពីអាកាស៖ ភស្តុតាងបង្ហាញថាក្រុម IS យកប្រជាជនជាខែល

0

ប្រភពព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

បណ្តាញសារព័ត៌មានបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ក្មេងៗជាខែលខណៈដែលពួកគេបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងម៉ូស៊ូល ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ ព័ត៌មាននេះទទួលបានពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានឃើញ ហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែក។ អ្នកសារព័ត៌មានដែលរួមមានអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មាន BBC លោក Nafiseh Kohnavard និងផលិតករលោក Joe Inwood បានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាចក្រដែលនៅពីលើកងទ័ពយោធាអ៊ីរ៉ាក់ឃើញហេតុការណ៍ជម្លោះនេះ។ សូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី១នោះទេដែលពួកគេធ្វើដំណើរជាមួយឧទ្ធម្ភាចក្រអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីមើលហេតុការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ៗពីអាកាសចុះមក៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here