ទាហានអូស្រ្តាលីស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៅពេលហ្វឹកហាត់

0

ប្រភពព័ត៌មានពី BCC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ទាហានអូស្រ្តាលីស្លាប់អំឡុងពេលវគ្គហ្វឹកហាត់នៅអង្គភាពហ្វឹកហាត់ភាគខាងជើង។ យោធិន Stuart Reddan អាយុ២១ឆ្នាំបានចូលរួមវគ្គហ្វឹកហាត់ទាហាននេះបើយោងតាមប្រភពប្រសាសន៍របស់ប្រធាននាយកដ្ឋាន។ យោធិនរូបនោះស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ពីដើមឈើកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា។ ការស្លាប់នេះជាលើកទី២របស់ទាហានអូស្រ្តាលីដែលស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គហ្វឹកហាត់កាលពីសប្តាហ៍មុន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here