តុលាការកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចឲ្យបន្តកត់ឈ្មោះអ្នកដំណើរទៅ Hamas ក្នុងបញ្ចីភេរវកម្ម

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

តុលាការកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធថាចលនាអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីននៅ Hamas គួរតែបន្តការកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅភេរវកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ហើយតុលារការបានបញ្ជូនកិច្ចការនេះទៅតុលាការថ្នាក់ក្រោមអនុវត្ត។ ចៅក្រមនៅតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុប (ECJ) សម្រេចប្រឆាំងការយល់ឃើញរបស់តុលាកាទូទៅកាលពីឆ្នាំ២០១៤ដែលថាមនុស្សមកពីប្រទេសចំនួន២៨ពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃាត់ខ្លួន និងហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅ Hamas។ តុលាការបានរកឃើញថាការចុះបញ្ជីនេះពឹងផ្អែកតែលើរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ៊ីនធើណែតដោយពុំមានការតាក់តែងច្បាប់រឹងមាំ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ECJ និយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាតុលាការសម្រេចចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការចុះបញ្ជីមូលដ្ឋាន បើទោះបីជាពួកគេគ្មានឯកសារគ្រប់ក៏ដោយ ហើយអាជ្ញាធរត្រូវររក្សាបញ្ចីទុកជាបន្តបន្ទាប់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here