ប្រជាពលរដ្ឋ៩០%និយាយថាមិនចង់គិតពីបដិវត្តន៍ថ្មីនៅរុស្ស៊ី

0

ប្រភពព័ត៌មាន RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧

យោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីដោយភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ VTSIOM របស់រដ្ឋបានឱ្យដឹងថា៩២%នៃប្រជាជនរុស្ស៊ីមានទស្សនៈថាយើងគួរតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាថាគ្មានបដិវត្តន៍ Bolshevik ឆ្នាំ១៩១៧កើតឡើងម្តងទៀត។ កាលពី៥ឆ្នាំមុនបដិវត្តន៍ក្នុងចំណោមប្រជាជនរុស្ស៊ីកើនឡើងពី៧៨%។ មានតែ៥%ប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេគិតពីបដិវត្តន៍ថ្មីចាំបាច់។ ៣%ឆ្លើយថាគ្មានយោបល់លើបញ្ហានេះទេ។ ក្នុងការស្ទង់មតិពួក Bolsheviks និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេមានចំនួន៤២%ចង់មើលឃើញឆ្នាំ១៩១៧។ ១៩%ចង់បដិវត្តន៍ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនយោបាយរុស្ស៊ីហើយ១៣%ចង់ផ្លាស់ប្តូរជីវិតប្រសើរជាងមុន។ នៅក្នុងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមួយប្រារព្ធឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ២០១៦ប្រធានាធិបតីពូទីនបានសួរអ្នកយកព័ត៌មានឱ្យធ្វើការដោយស្មោះត្រង់និងបើកចំហរដើម្បីឱ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនឹងមិនចង់មានបដិវត្តន៍មួយផ្សេងទៀត។ ប្រធានាធិបតីពូទីនមានប្រសាសថា “St.Petersburg គឺជានិមិត្តរូបដែលយើងប្រមូលផ្តុំគ្នាជាថ្មីម្តងទៀត។ ពីព្រោះ St. Petersburg ឬ Leningrad ត្រូវគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងបដិវត្តន៍លើកទីបី។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនមានបដិវត្តន៍លើកទីបួនដូចនេះសូមធ្វើការដោយស្មោះត្រង់បើកចំហត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌សំរាប់ផលប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើង៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here