រដ្ឋាភិបាលឃើដគោរពការសម្រេចរបស់តុលាការអ៊ីរ៉ាក់ដែលហាមការបំបែករដ្ឋ

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋាភិបាលភូមិភាគឃើដរបស់អ៊ីរ៉ាក់ (KRG) មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការសហព័ន្ធដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការបំបែកតំបន់។ KRG បានឱ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកជឿថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវតែក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិរវាងទីក្រុង Erbil និងទីក្រុងបាកដាដដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះទាំងអស់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here