មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ និង៦នាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មនៅប្រទេសស៊ូដាន

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Reuters ចេញផ្សាយបន្តនៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បាតុករម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Omdurman ប្រទេសស៊ូដាននៅថ្ងៃពុធ។

ប្រភពព័ត៌មានប្រាប់ភ្នាក់ងារ Reuters ថា មានមនុស្សចំនួន ៦នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានការ ព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យក្រោយពីពួកគេទទួលរងរបួស។

នាយកមន្ទីរពេទ្យនៅក្រសួងសុខាភិបាលស៊ូដាននិយាយថា មន្ទីរពេទ្យ Omdurman មិនបានទទួលរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនោះទេ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here