នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន និងប្រធានាធិបតីគាំទ្រអតីតក្រុមឧទ្ទាមនៅរដ្ឋ Kashmir

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចេញផ្សាយថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន និងប្រធានាធិបតីផ្តល់ការគាំទ្រក្រុមឧទ្ទាមនៅតំបន់ Himalayan ក្នុងរដ្ឋ Kashmir ដែលមានជម្លោះ។

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Imran Khan និង Arif Alvi ថ្កោលទោសពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឥណ្ឌានៅរដ្ឋកាស្មៀររបស់ខ្លួន។ ពួកគេនិយាយ​ថា ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងបន្តគាំទ្រផ្នែកការទូត និងសីលធម៌របស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជននៅរដ្ឋ Kashmir។

ក្រុង Islamabad កំពុងរៀបចំការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារក្នុងវិស័យដែលគ្រប់គ្រង​ដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅលើដែនដី និងកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រពួកឧទ្ទាមនៅរដ្ឋ Kashmir ជាការសម្គាល់ទិវាសាមគ្គីភាពប្រចាំឆ្នាំជាមួយរដ្ឋ Kashmir ។  ប្រទេសឥណ្ឌា​ និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ Kashmir ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរអះអាងថា ទឹកដីទាំងមូលជារបស់យើងរៀងៗខ្លួន។

ក្រុមឧទ្ទាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៩ ដោយទាមទារឱ្យ​រដ្ឋ Kashmir  ដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាត្រូវរួបរួមគ្នាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសប៉ាគី​ស្ថាន ឬត្រូវបង្កើតឡើងជាប្រទេសឯករាជ្យមួយ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here