ក្រុមហ៊ុនRakuten សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្ទះដោយប្រើdrone

0

ប្រភពពត៌មានពី Asahi ចេញថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមហ៊ុនRakuten ប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី២១ ថានឹងបង្កើតសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនចិនលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណែតដឹកជញ្ជូនដោយមិនប្រើមនុស្ស។ គោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មដែលការដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយប្រើ drone និង robot នៅប្រទេសចិនមកអនុវត្តន៍ នៅតូក្យូ ដោយផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះដោយអត់ប្រើមនុស្សតាមរយៈការកម្មង់តាមអ៊ីនធរ័ណែត។

Rakuten មានបញ្ចូល drone ដែលអាចផ្ទុកទំនិញបានដល់ទៅ៥គីឡូក្រាម ហោះបានចម្ងាយ១៦ គីឡូម៉ែត្រ។ រហូតមកដល់ពេលនេះយើងប្រើប្រាស់ drone ដែលអាចផ្ទុកបានទំងន់ធ្ងន់ជាងមុន និង ហោះបានចំងាយឆ្ងាយជាងមុន។ Robot ដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅតាមលំនៅដ្ឋាន នាពេលអនាគត។ សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមាគឺ៥០គីឡូម៉ែត្រ និងរត់ក្នុងល្បឿនអតិបរមា១៥គីឡូម៉ែត្រ។

Rakuten ការប្រើប្រាស់យន្តហោះ drone នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ បានចូលទៅក្នុងជំនាញថ្មី។ យើងកំពុងធ្វើ ការជាមួយក្រុមហ៊ុន និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដោយផ្តល់នូវការសាកល្បងផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសេវាកម្មសាក ល្បង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here