លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Theresa May យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការសម្រេចចិត្ត

0

ប្រភពព័ត៌មានពី​ BBC ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របលើផែនការពន្យារដំណើរការមាត្រាទី៥០ ដែលពន្យារពេលឱ្យ Brexit (គឺជាការដកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប) ហួសពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា។

ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ប្រសិនបើសមាជិកសភាយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដកសាច់ប្រាក់ដែលបានចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាន លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីនឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេស ដើម្បីទទួលបានការសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here