ពលរដ្ឋអង់គ្លេសដាក់សម្ពាធលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឱ្យចុះចេញពីតំណែង

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Asahi ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

នៅអង់គ្លេសមានព័ត៌មានមិនយល់ព្រមលើការដកប្រាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អង់គ្លេសជាច្រើនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី២៤ ថាមានការដាក់សម្ពាធលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេឲ្យលាលែងពីតំណែង។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេនិយាយនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីថាមានតម្រូវការសម្រាប់មេដឹកនាំថ្មី មួយដើម្បីយកឈ្នះលើស្ថានភាពដែលសភាអង់គ្លេសមិនអាចទទួលបានការអនុម័តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដកប្រាក់។

សារព័ត៌មានអង់គ្លេស Sunday Times បានរាយការណ៍នៅឯកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីកាលពីថ្ងៃទី២៥ ថាមានផែនការសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្រ្តីមេ លាលែងពីតំណែងរបស់គាត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកស្នងតំណែង បណ្តោះអាសន្នគេបាននិយាយថាគាត់ជារដ្ឋមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យគឺលោក Lidington ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល លេខ២ និងរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានគឺលោក Gobu។

ភ្នាក់ងារអង់គ្លេស BBC បាននិយាយថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្រ្តីមេលាលែងពីតំណែងនោះ ចំនួន សមាជិកសភានឹងកើនឡើងងាកទៅគាំទ្រសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានបដិសេធចោល២លើករួចមកហើយនៅក្នុងសភាអង់គ្លេស។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here