ស្ថាបនិកគេហទំពរ័ Wikirikusu លោក Assange ត្រូវចាប់ខ្លួន

0

ប្រភពពត៌មានពីAsahi ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

នៅថ្ងៃទី១១ ប៉ូលិសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនលោក Julian Assange (៤៧ឆ្នាំ) ដែលជាស្ថាបនិកនៃ គេហទំព័រ Wikirikusu ដែលត្រូវបានការពារអស់រយៈពេលជិត៧ឆ្នាំនៅឯស្ថានទូតនៅចក្រភពអង់គ្លេស ដោយសង្ស័យថាបានរត់គេចពីការបង់ប្រាក់ធានានៅតុលាការ។ យោងទៅតាមភ្នាក់ងារ Reuter ការ ចោទប្រកាន់នេះមិនត្រូវបានគេដឹងទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងករណីមួយផ្សេង ទៀតតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិក។ នៅពេលអនាគតការផ្តោតអារម្មណ៍គឺថាតើជននោះនឹងត្រូវ បញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬអត់។

លោក Assange ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ២០១០ ដោយប៉ូលីសនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងខែ ធ្នូ បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានរំលោភផ្លូវភេទខណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែត។ នៅ ឆ្នាំ២០១២ ខែមិថុនា ដោយបង់ប្រាក់ធានាគាត់បានប្រញាប់ទៅស្ថានទូតនៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បី ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយ។

យោងទៅតាមភ្នាក់ងារ Reuter និងរដ្ឋាភិបាលអេក្វាឌ័របានងាកទៅរកគោលនយោបាយមិនទទួល ស្គាល់ការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់លោក Assange ទេ ហើយនៅថ្ងៃទី១១ លោកត្រូវបានអញ្ជើញដោយ ប៉ូលីសអង់គ្លេសទៅកាន់ស្ថានទូត ហើយឃុំខ្លួនលោក។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here