មនុស្សបី​ពាន់នាក់ចូលរួមពិភាក្សាគ្នាអំពីសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

មេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធពួកអ្នកនយោបាយ និងអ្នកនយោបាយមកពីទូទាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាន​ជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃចន្ទនៅទីក្រុងកាប៊ុលមានសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបង់។

មនុស្ស ចំនួនច្រើនជាង៣.០០០ នាក់ចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំ “loya jirga” ដ៏កម្រដែលគេចាត់ ទុកថាជាប្រមូលផ្តុំដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនើប។អ្នកចូលរួមនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលពួកគេអាចទទួលយកក្នុងការដោះស្រាយសន្តិភាព។

ពាក្យ “loya jirga” ឬ “ការប្រជុំធំ” នៅ Pashto ប្រព្រឹត្តទៅរយៈបួនថ្ងៃ។ សហរដ្ឋអាមេរិក និងតាលីបង់កំពុងពិភាក្សា អំពីការ​ដកកងទ័ពបរទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បី ជាការផ្លាស់ប្តូរបទឈប់ បាញ់គ្នាជាអចិន្រ្តៃយ៍ និងជជែកពីការសន្យាផ្សេងៗរបស់ពួកតាលីបង់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here