ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើង“ប្រជាជនកំពុងពឹងផ្អែកលើទីផ្សារងងឹត”

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Asahi ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (ទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុងហ្សឺណែវ) ចេញផ្សាយ របាយការណ៍សង្ខេបការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងដោយនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី២៨ ។ មានការចង្អុលបង្ហាញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋដូចជាការបែងចែកចំណីអាហារមានភាពលំអៀង ហើយការពិតដែលថាប្រជាជនពឹងផ្អែកលើទីផ្សារងងឹតបានបំពានលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សទូទៅនោះ។

របាយការណ៍នេះត្រូវបានដកស្រង់ដោយការិយាល័យសេអ៊ូលឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០១៥ ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើង។ ផ្អែកលើសាក្សីរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ គេនិយាយថាយើងបានលឺពីស្ត្រីចំនួន ២១៤នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង២០១៨។

ពួកគេធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់ខែទេព្រោះពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់សំណូកទៅឲ្យអ្នកចាត់ការនៅក្នុងទីផ្សារងងឹត។ ប្រាក់សំណូកនោះប្រហែលពី២០% ទៅ២៥% នៃប្រាក់ចំណូល។ សេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មក៏មានកំរិតផងដែរ។  វាចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីផ្តល់ជូនប្រជាជននូវស្តង់ដាររស់នៅគ្រប់គ្រាន់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here