ប្រទេសអង់គ្លេសយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងក្រោយប្រ៊ីដស៊ីក

0

ប្រភពព័ត៌មានពី RT ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរក្សាតំណភ្ជាប់បន្ទាប់ពី Brexit ។ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឱ្យដឹងថាលេខាធិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោក Liam Fox យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េលោក Yoo Myung-Hee នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល។

នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រោយប្រ៊ីដស៊ីកលើកដំបូងនៅអាស៊ី និងធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះជាមួយប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសឈីលី អ៊ីស្លង់ ន័រវែស និងស្វ៊ីស។

រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៏និយាយថា រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាគោលការណ៍មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុននានាបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីបន្ទាប់ពីប្រ៊ីដស៊ីក។ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាជាងលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងផ្តល់ប្រាក់សន្សំដ៏ច្រើន និងជួយរក្សាការងារនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here