រយៈពេលថ្ងៃសោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសចិនមានសភាពមិនពេញចិត្ត

0

ប្រភពព័ត៌មានពី Asahi ចេញផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

នៅក្នុងប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដូចជាកាសែត និងទូរទស្សន៍ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺរណិតកំពុងតែត្រូវបានរឹតបន្តឹង។ ខ្ញុំបានសម្ភាសអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន ម្នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរការងាររបស់គាត់ ខណៈពេលដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងការងារ ហើយអ្នកយកព័ត៌មាន ផ្សេងទៀតដែលនៅតែទ្រាំគាត់នឹងនៅតែបន្តនៅជាអ្នកសារព័ត៌មានដដែល។ នៅចុងខែមេសានៅ ពេលដែលអត្ថបទមួយត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើកាសែត Asahi Shimbun ដែលរៀបរាប់ពីស្ថានភាព នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិន អ្វីដែលមិនបានរំពឹងទុកបានកើតឡើង។

និស្សិតចិនម្នាក់ដែលបានសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានបកប្រែអត្ថបទខ្លះរបស់ខ្ញុំទៅជាភាសាចិន ហើយ បានបង្ហាញនៅលើ SNS។ “តើអ្នកយកព័ត៌មានដែលទទួលបន្ទុកខាងការស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីនៅទីណា? អត្ថបទនេះអាចជាចម្លើយជាក់លាក់មួយ”។

ជាធម្មតាផ្នែកមួយដែលនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សនោះត្រូវបានលុបចោល ប៉ុន្តែគំនិតរបស់ លោក Managa ដែលបានចាកចេញពីទស្សនាវដ្តីយុវវ័យចិននោះត្រូវបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុ។ ប៉ុន្តែអត្ថបទបកប្រែក៏ត្រូវបានគេលុបចេញផងដែរក្នុងរយៈពេលតែពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here