អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្តើមបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការផ្តល់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន ២៩ ពាន់លានដុល្លារលើជម្លោះអូសបន្លាយលើរឿងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

0

អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍មនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់ជិត ២៩ ពាន់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងជម្លោះដែលកាន់តែអូសបន្លាយដែលធ្វើឱ្យប្រជាជនរាប់លាននាក់ត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់។

របាយការណ៍មនុស្សធម៌សកលប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនចំនួន ១៦៨ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់មួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ ២០២០ រួមមានស្បៀងអាហារ ទីជម្រក និងការថែទាំសុខភាព។ ដោយសំអាងលើរយៈពេលចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ មក លោក Mark Lowcock អ្នកសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាតួលេខនេះគឺជាកំណត់ត្រាក្នុងយុគសម័យទំនើប។ លោក Lowcock និយាយថា សេចក្តីត្រូវការនៅតែបន្តកើនឡើងមួយផ្នែកពីព្រោះ“ ជម្លោះកំពុងកាន់តែអូសបន្លាយ និងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន” ។ ទីភ្នាក់ងារ AFP ដកស្រង់សម្តីមន្ត្រីរូបនោះថា“ ក្រុមយុទ្ធជនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងចំពោះច្បាប់មនុស្សធម៌” ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលជនស៊ីវិលដែលជាប់ក្នុងជម្លោះទំនងជាត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅ៕

ប្រភព RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here