ប៉ូលិសបារាំងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើក្រុមបាតុករក្នុងបាតុកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីស

0

ប៉ូលិសបារាំងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងចោទប្រកាន់លើក្រុមបាតុករដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងហេតុការណ៍បាតុកម្មមួយនៅទីក្រុង

ប៉ារីស ដោយក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងផែនការកែទម្រង់ប្រាក់សោធនរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអ៉ែល ម៉ាក្រុន។ កម្មករផ្លូវដែក គ្រូបង្រៀន និងគ្រូពេទ្យ ចាប់ផ្តើមធ្វើកូដកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយពួកគេបង្ខំឱ្យលោកម៉ាក្រុនបោះបង់ចោលផែនការកែលម្អប្រព័ន្ធសោធនដ៏សប្បុរសរបស់ប្រទេស៕

ប្រភពព័ត៌មានRT ផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here