លោកស្រី Suchi បានបដិសេដបទប្រល័យពូជសានស៍ជនជាតិ Rohinkya នៅតុលាការអន្តរជាតិ

0

ទីប្រឹក្សាជាតិលោកស្រី Aung Sansuchi បានធ្វើចូលរួមផ្ទាល់មាត់នៅតុលាការថ្ងៃទី ១១ ស្តីពីបញ្ហា ដែលរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវដល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ, Holland, Hague) ពីបទសម្លាប់ រង្គាល (ប្រល័យពូជសាសន៍) ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិច Islam Rohinkya នៅមីយ៉ាន់ម៉ា។ នៅបណ្តឹង ឧទ្ធរណ៍លោកស្រីបានបដិសេធចោលការប្រល័យពូជសាសន៍ថាមិនពេញលេញ និងបំភាន់ ហើយ បានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាតវ៉ាយ៉ាងពេញលេញ។ ហើយវាអាចនាំឱ្យមានការរិះគន់ថែមទៀតពី សហគមន៍អន្តរជាតិ។

លោកស្រី Suchi បានពន្យល់អំពីករណីរបស់លោកស្រីប្រមាណរយៈពេល ២៥នាទីនៅដើមសវនាការ ។ បដិសេធទស្សនៈនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សំដៅទៅលើជនជាតិ Rohinkya ដោយនិយាយថា ជនភៀសខ្លួនបានកើតនៅក្នុង “ជម្លោះប្រដាប់អាវុធក្នុងស្រុក” រវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងស្រុក និងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិច។

ទាក់ទងនឹងក្រុម Rohinkya បានវាយប្រហារទីតាំងប៉ូលីសកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ខណៈ រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រតិបត្តិការបោសសម្អាត។ ជាលទ្ធផលប្រជាជន Rohinkya ប្រមាណ ៧០០.០០០ នាក់ ដែលរស់នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេស បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាង បង់ក្លាដែស ហើយក្លាយជាជនភៀសខ្លួន។

ដោយហេតុផលនេះ Ganbia អាហ្វ្រិកខាងលិច បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងនាមអង្គការសហប្រតិបត្តិការ Islam (OIC) ដែលបានរិះគន់មីយ៉ាន់ម៉ាលើបញ្ហានេះ។ លោកស្រីបានអំពាវនាវថា ការសម្លាប់ និងការ ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញជនជាតិ Rohinkya គឺស្មើនឹងការប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកំណត់នៅក្នុង “អនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍” ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមាន “វិធានការអភិរក្សបណ្តោះអាសន្ន” ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជាបន្ទាន់៕

ប្រភពព័ត៌មាន Asahi ថ្ងៃទី១១ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here