រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអេស្តូនីរស់រានមានជីវិតវិញក្នុងការបោះឆ្នោតទំនុកចិត្តមួយជុំវិញការសើចចំអកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីថ្មីរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់

0

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃដ៏តឹងរឹងរបស់អេស្តូនីបានគេចផុតពីសេចក្តីទុកចិត្តនៃការបោះឆ្នោតមួយ បន្ទាប់ពីការចំអករបស់លោកស្រីចំពោះនាយករដ្ឋមន្រ្តីស្រីថ្មីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងដ៏ជិតស្និទ្ធនៃប្រទេសបាល់ទិក និងគណបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីនោះ។

សមាជិកសភានៅអាសនៈ 101-seat Riigikoguដែលជាសមាជិកសភានៃប្រទេសអេស្តូនៀបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមាន ៤៤ ទល់នឹង ៤២ ដើម្បីដកលោក Mart Helme ចេញពីមុខតំណែង។ ទោះយ៉ាងណាចលនានេះបរាជ័យក្នុងការអនុម័តព្រោះវាមិនទទួលបានសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតដល់ទៅ ៥១ នោះ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវផ្តួចផ្តើមឡើងដោយគណបក្សកំណែទម្រង់ (Reform Party) ។

លោក Helme អាយុ ៧០ ឆ្នាំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធីវិទ្យុអេស្តូនៀកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយចំអកទៅលើ Sanna Marin នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីអាយុ ៣៤ ឆ្នាំដោយនិយាយថា“ អ្នកគិតលុយ” ឥឡូវនេះកំពុងដឹកនាំប្រទេសជិតខាងរបស់អេស្តូនី។ នេះជាឯកសារយោងជាក់ស្តែងទៅនឹងការងាររបស់ Marin នៅក្នុងហាងមួយមុនពេលក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី៕

ប្រភព RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here