លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋម៖ ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី ២

0

គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសប្រកាសថាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani ទទួលបាន ៥០,៦៤ ភាគរយនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលទ្ធផលបឋមដែលបានពន្យារពេលយូរពីការបោះឆ្នោតខែកញ្ញាមកម្ល៉េះ។ លោក Abdullah Abdullah មាន ៣៩,៥២ ភាគរយ។ លទ្ធផលដើមឡើយត្រូវគេគ្រោងនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងខែតុលា ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធម្តងហើយម្តងទៀតដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេស និងចំពេលមានការចោទប្រកាន់ថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតពីបេក្ខជនផ្សេងៗទៀត។ ឥឡូវនេះមុនពេលលទ្ធផលចុងក្រោយត្រូវប្រកាសបេក្ខជនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ ការិយាល័យរបស់លោក Abdullah និយាយរួចហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកនឹងតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលនេះ៕

ប្រភព RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here