កម្មករបារាំងជាច្រើននាក់បញ្ឈប់ផលិតកម្មនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនតូតាល់

0

កម្មករសហជីព CGT របស់ប្រទេសបារាំងបោះឆ្នោតបញ្ឈប់ការផលិតនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Grandpuits របស់ក្រុមហ៊ុនតូតាល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាជុំវិញផែនការកែទម្រង់ប្រាក់សោធនរបស់រដ្ឋាភិបាល។ មន្រ្តីម្នាក់និយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា“ ការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ Grandpuits”។

ទីភ្នាក់ងារផលិតកម្មរ៉យទ័ររាយការណ៍ថាការបញ្ឈប់ផលិតកម្មនៅឯរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងLavera ចំនួន ២១០,០០០ បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតស្រដៀងគ្នាពីកម្មករសហជីព CGT ។ ក្រសួងបរិស្ថាន និងថាមពលនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមានដំណើរការធម្មតាទោះបីមានការអំពាវនាវពី CGT ឲ្យបិទផលិតកម្មនៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងក៏ដោយ។ ក្រសួងបន្ថែមថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងបារាំងទាំងអស់កំពុងដំណើរការទោះបីមានកូដកម្មក៏ដោយ៕

ប្រភព RT ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here