អាឡឺម៉ង់នឹងបន្តរក្សាគម្លាតវិធានការឆ្ងាយពីសង្គមរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ឧសភា

0

ប្រធានផ្នែកបុគ្គលិកអធិការបតីលោកស្រី Angela Merkel លោកស្រី Helge Braun បានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនៅឆ្ងាយពីសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់នឹងត្រូវបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលមានកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការរឹតបន្តឹងការបិទដំណើរ។

លោកស្រី Merkel និងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនឹងធ្វើការពិភាក្សាលើសំណើស្តីពីការបើកសាលារៀននិងសាលាមត្តេយ្យ និងការបន្តព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឡើងវិញ។ ទោះយ៉ាងណាពួកគេនឹងរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យស្តីពីផលប៉ះពាល់ពីជំហានដំបូងសិន ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការបិទដំណើរមុនពេលអនុម័តការផ្លាស់ប្តូរណាមួយបន្ថែមទៀត។ មន្ត្រីរូបនោះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ថា“ការរឹតត្បិតទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះនឹងត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា” ។

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍មុននៅពេល ដោយមានហាងមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការ តែតម្រូវឱ្យពួកគេអនុវត្តការសុវត្ថិភាព៕

ប្រភពព័ត៌មាន RT ផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here