របៀប Set-up WiFi Hotspot នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Android

0

កាលពីអត្ថបទកន្លងទៅ NCTC បានបង្ហាញពីរបៀបដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ Set-up WiFi Hotspot នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS របស់អ្នកបាន (សូមចុចលើតំណភ្ជាប់មួយនេះ ដើម្បីអានអត្ថបទទាក់ទង)។ ហើយឥឡូវនេះ NCTC សូមណែនាំអ្នកពីរបៀប Set-up WiFi Hotspot នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android វិញម្តង។

ដើម្បីអាចធ្វើការ Set-up WiFi Hotspot នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Android របស់អ្នកបាន សូមធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម៖

• ជំហានដំបូង សូមអូសរបារខាងលើចុះមកក្រោម រួចចុចលើពាក្យ “Mobile Hotspot ឬ Hotspot” ឱ្យជាប់ បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ “Configure”។

• ជំហានបន្ទាប់ និងជាជំហានចុងក្រោយ សូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ និងលេខសម្ងាត់របស់អ្នកទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បាន បន្ទាប់មកសូមចុចលើពាក្យ “Save” និងចុចបើកមុខងារ WiFi Hotspot ជាការស្រេច៕


អត្ថបទដោយ៖ ប៉ោក លក្ខិណា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here