គ្រាន់តែប្រើ command ងាយៗចំនួន៤ អ្នកអាចប្រើ DDOS បាន

0

ការវាយប្រហារ DoS គឺជាការបង្ខំឱ្យប្រព័ន្ធគាំងដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចដំណើរ ការម៉ាស៊ីនមេបាន។ ការវាយប្រហារនេះរួមមានរូបភាពដូចជា ច្រោះយកទិន្នន័យ database ទាញយក source code ឬក៏ទាញយកគេហទំព័រដែលបានវាយប្រហារទៅ offline។

ភ្នាក់ងារ FBI បានប្រើវិធីសាស្រ្ត DoS ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលគេហទំព័រជនអាណាមិក (onion websites) ខណៈពេលដែលពួកវាងាយរងគ្រោះ។

នៅពេលនេះ អ្នកជំនាញហេគមកពីវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសន្តិសុខ (IICS) នឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដែល អ្នកអាចដាក់បញ្ចូល DoS attack នៅលើគេហទំព័រ onion websites ដោយប្រើឧបករណ៍សាមញ្ញ និង commands តែពីរបីប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមជាជំហានក្នុងការប្រើប្រាស់៖
⦁ តំឡើង Torshammer tool
⦁ នៅក្នុង file របស់វា អ្នកជំនួសតម្លៃ “9050” ដោយ “9150” និង save ការកំណត់ទុក
⦁ បើក terminal រួចវាយ command ដូចខាងក្រោម៖
⦁ We’ll start adding: ./torshammer.py –t example.onion –r 300 -T

ចូរចងចាំថា អត្ថបទនេះត្រូវបានរៀបចំក្នុងគោលបំណងសិក្សារៀនសូត្រ ដូច្នេះ IICS មិនទទួល ខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖ ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ប្រែសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here