ការវាយប្រហារនៅទីក្រុងឡុងដ៏៖ ប៉ូលិសកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ទៀត

0

ប្រភពព័ត៌មានពី BBC ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ប៉ូលិសកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារទី៣ដែលជាកូនកាត់ជនជាតិអ៊ីតាលី។ ការវាយប្រហារនៅជិតស្ពានក្នុងទីក្រុងឡុងដ៏សម្លាប់មនុស្ស៧នាក់ និង៤៨នាក់រងរបួស មុនពេលអ្នកវាយប្រហារ៣នាក់ត្រូវប៉ូលិសបាញ់សម្លាប់។ ប៉ូលីសកំណត់បានអត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារចំនួន២នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះ Khuram Butt អាយុ២៧ឆ្នាំ និង Rachid Redouane អាយុ៣០ឆ្នាំ។ ពេលនេះ សមត្ថកិច្ចកំណត់បានអត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារទី៣ដែលមានឈ្មោះថា Youssef Zaghba អាយុ២២ឆ្នាំជាជនជាតិម៉ារុកកាត់អ៊ីតាលី៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here