កម្មករឥណ្ឌាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារពុលស្រាស្លាប់៩៣នាក់នៅកន្លែងធ្វើការ

0

ប្រភពពត៌មានពី Asahi ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៩

យោងតាមរបាយការណ៍ក្នុងស្រុកបានឱ្យដឹងថានៅរដ្ឋ Assam ភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌាប្រជាជនដែលផឹកស្រាត្រូវនាំយកទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៣នេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស៩៣នាក់បានស្លាប់។ មនុស្សប្រហែល២០០នាក់កំពុងស្ថិត នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាល។

យោងតាមរបាយការណ៍នេះដើម្បីបន្ថែមជាតិអាល់កុលទៅក្នុងស្រាត្រូវបានគេសន្មតថាមានដាក់ជាតិអាល់កុលមេទីលពុល។ ភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់គឺជាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងតៀមស្រា។ នៅប្រទេសឥណ្ឌា នៅខែនេះមនុស្សជាង១០០នាក់ដែលបានផឹកស្រានៅភាគខាងជើងក៏បានស្លាប់ផងដែរ។ អ្នកក្រដែល មិនមានលទ្ធភាពទិញស្រា ក៏ផឹកស្រាពុលដែលខុសច្បាប់មានតម្លៃថោក ហើយក៏ពុលស្លាប់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here