រដ្ឋមន្រ្តីអូស្ត្រាលីលាលែងជាបន្តបន្ទាប់មុនពេលបោះឆ្នោតរបបលោក Morrison

0

ប្រភពពត៌មានពី Asahi ចេញផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋមន្ដ្រីអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញពីការចូលនិវត្តន៍ក្នុងពិភពនយោបាយមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ Pine (៥១ឆ្នាំ) និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារឧស្សាហកម្ម Chiobo (៤៤ឆ្នាំ) ប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិលើកក្រោយទេ។ វាបានក្លាយជា មនុស្សទី៥ នៅក្នុងរបបលោក Morrison ដែលចាកចេញពីរបបនយោបាយ បើទោះបីជាទើបតែឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននេះសោះនោះ។ គណៈបក្សអភិរក្សចម្រុះកំពុងកាន់អំណាចមានចំនួនតិចជាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលសំរាប់ការអនុវត្តនៅខែឧសភា មុននេះដូចជា “Domino ចូលនិវត្តន៍”។

រដ្ឋមន្ត្រី Pine គឺជាមនុស្សពូកែម្នាក់ និងជាមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាច នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយ ជប៉ុនគាត់បានដឹកនាំការចរចាស្តីពី “កិច្ចព្រមព្រៀងវណ្ណៈមួយ” រវាងកងកំលាំងការពារជប៉ុន និង កងទ័ពអូស្ត្រាលី។

ការប្រកាសចូលនិវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានប្រកាសនៅខែមករាដោយអ្នកនយោបាយនារីដែលជាអ្នកនយោបាយ Odowaiya និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងចំណូល និងហិរញ្ញវត្ថុ (៤១ ឆ្នាំ)។ ក្រៅពីរដ្ឋមន្តី្រស្តីទីនេះ នៅមានរដ្ឋមន្រ្តីផ្សេងទៀតដើរតួជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសស្ត្រីទី១ និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដ៏ល្បី Bishop (៦២ ឆ្នាំ) បានចូលនិវត្តន៍កាលពីខែកុម្ភៈ។ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Morrison (៥០ ឆ្នាំ) បាន សម្ពោធកាលពីខែសីហា បានចូលរួមនៅក្នុងគណបក្សកាន់អំណាច បន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull។ ទោះបីជាគណបក្សកាន់អំណាចរំពឹងថានឹងអាចស្តារប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយ ប៉ុន្តែតាមរយៈ ការស្ទង់មតិស្ថានភាពបង្ហាញថាអត្រាគាំទ្ររបស់គណបក្សកាន់អំណាចនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here